Ծառայություններ

Կազմակերպության ծրագրերում մեծ տեղ են հատկացնում  տեխնիկական աջակցությունը և հետևյալ ծառայությունները.

•  Շահագործող անձնակազմի ուսուցում և պատրաստումsign of quality

•  Երկու տարվա երաշխիքային սպասարկում

•  Տեղանքի ուսումնասիրում, պլանավորում և նախագծում

•  Նախագծի բոլոր փուլերում կոնսուլտացիոն ծառայությունների և խորհրդատվության մատուցում

•  Տեխնիկական օգնություն Skype-ի և հեռախոսակապի միջոցով

•  Անվտանգության համակարգերի տեղադրում

•  Հեռահար հսկողության կազմակերպում

•  Փորձարարական աշխատանքների կազմակերպում և համապատասխան արձանագրությունների կազմում

•  Հետերաշխիքային սպասարկում

•  ՀԷԿ-երի մոնիտորինգ, դիագնոստիկա, մոդեռնիզացիա, համակարգերի ավտոմատացում և դիսպետչերիզացիա

Partners

val-automation chsz owen sgk chiz rusgidro