ԲՌՆԱԿՈԹ 2

Հետ

ՓՀԷԿ-ի շենքը կառուցված է  Սյունիքի մարզի Բռնակոթ գյուղի ՝  գետի ափին,  ծովի մակերևույթից մ բարձրության վրա:

ՓՀԷԿ-ի տեխնիկական ցուցանիշները.

Դրվածքային հզորությունը,կՎտ………………………….315

Ագրեգատների քանակը………………………………………..1

Առավելագույն ջրի ծախսը, մ3/վ………………………….0,28

Նվազագույն ջրի ծախսը, մ3/վ…………………………….

Ստատիկ ճնշումը, մ …………………………………………..170

Բանվորական ճնշումը, մ ……………………………………140

Տուրբինաների անվանական հզորությունը, կՎտ………260

Տեղադրված տուրբինների տեսակը………………….Պելտոն

Հիդրոտուրբինայի լիսեռի դիրքը……………………..հորիզոնական

ՓՀԷԿ-ի շենքի հորիզոնի նիշը………………………….

ՓՀԷԿ-ի պատվարի հորիզոնի նիշը………………….

 

Partners

val-automation chsz owen sgk chiz rusgidro