ՀԱԿ

Հետ

ՓՀԷԿ-ի շենքը կառուցված է  Լեռնային Ղարաբաղի Բերձորի շրջանի Հակ գյուղի մոտ՝  Աղավնո գետի կազմավորման մասում ,  ծովի մակերևույթից մ բարձրության վրա:

ՓՀԷԿ-ի տեխնիկական ցուցանիշները.

Դրվածքային հզորությունը,կՎտ………………………….2500

Ագրեգատների քանակը………………………………………..3

Առավելագույն ջրի ծախսը, մ3/վ………………………….3.1

Նվազագույն ջրի ծախսը, մ3/վ…………………………….

Ստատիկ ճնշումը, մ …………………………………………..106

Բանվորական ճնշումը, մ ……………………………………97

Տուրբինաների անվանական հզորությունը, կՎտ………1000, 1000, 450

Տեղադրված տուրբինների տեսակը………………….Պելտոն, Ֆրենսիս

Հիդրոտուրբինայի լիսեռի դիրքը……………………..հորիզոնական

ՓՀԷԿ-ի շենքի հորիզոնի նիշը………………………….

ՓՀԷԿ-ի պատվարի հորիզոնի նիշը………………….

Partners

val-automation chsz owen sgk chiz rusgidro