ՄԱՆԵ

Հետ

ՓՀԷԿ-ի շենքը կառուցված է  Սյունիքի մարզի Ջերմուկ քաղաքից  ՝  գետի ափին,  ծովի մակերևույթից մ բարձրության վրա:

ՓՀԷԿ-ի տեխնիկական ցուցանիշները.

Դրվածքային հզորությունը,կՎտ………………………….2850

Ագրեգատների քանակը………………………………………..3

Առավելագույն ջրի ծախսը, մ3/վ………………………….

Նվազագույն ջրի ծախսը, մ3/վ…………………………….

Ստատիկ ճնշումը, մ …………………………………………..87

Բանվորական ճնշումը, մ ……………………………………

Տուրբինաների անվանական հզորությունը, կՎտ………1000, 1000, 850

Տեղադրված տուրբինների տեսակը………………….Ֆրենսիս

Հիդրոտուրբինայի լիսեռի դիրքը……………………..հորիզոնական

ՓՀԷԿ-ի շենքի հորիզոնի նիշը………………………….

ՓՀԷԿ-ի պատվարի հորիզոնի նիշը………………….

Partners

val-automation chsz owen sgk chiz rusgidro