ՍՊԻՏԱԿ ՋՈՒՐ

Հետ

ՓՀԷԿ-ի շենքը կառուցված է  Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում ՝  քաղաքի խմելու ջրագծի վրա,  ծովի մակերևույթից մ բարձրության վրա:

ՓՀԷԿ-ի տեխնիկական ցուցանիշները.

Դրվածքային հզորությունը,կՎտ………………………….400

Ագրեգատների քանակը………………………………………..1

Առավելագույն ջրի ծախսը, մ3/վ………………………….

Նվազագույն ջրի ծախսը, մ3/վ…………………………….

Ստատիկ ճնշումը, մ …………………………………………..192

Բանվորական ճնշումը, մ ……………………………………

Տուրբինաների անվանական հզորությունը, կՎտ………

Տեղադրված տուրբինների տեսակը………………….Պելտոն

Հիդրոտուրբինայի լիսեռի դիրքը……………………..հորիզոնական

ՓՀԷԿ-ի շենքի հորիզոնի նիշը………………………….

ՓՀԷԿ-ի պատվարի հորիզոնի նիշը………………….

Partners

val-automation chsz owen sgk chiz rusgidro