ՎԱՐԱՆՑՈՎ

Հետ

ՓՀԷԿ-ի շենքը կառուցված է  Վայոց Ձորի մարզի Զառիթափ գյուղի հարևանությամբ՝  գետի ափին,  ծովի մակերևույթից մ բարձրության վրա:

ՓՀԷԿ-ի տեխնիկական ցուցանիշները.

Դրվածքային հզորությունը,կՎտ………………………….4000

Ագրեգատների քանակը………………………………………..4

Առավելագույն ջրի ծախսը, մ3/վ………………………….1.3

Նվազագույն ջրի ծախսը, մ3/վ…………………………….0.03

Ստատիկ ճնշումը, մ …………………………………………..413

Բանվորական ճնշումը, մ ……………………………………373

Տուրբինաների անվանական հզորությունը, կՎտ………1700 և 430

Տեղադրված տուրբինների տեսակը………………….Պելտոն

Հիդրոտուրբինայի լիսեռի դիրքը……………………..հորիզոնական

ՓՀԷԿ-ի շենքի հորիզոնի նիշը………………………….

ՓՀԷԿ-ի պատվարի հորիզոնի նիշը………………….

Partners

val-automation chsz owen sgk chiz rusgidro